Träningsavgift Träningsavgift

Avgiften skall vara betald innan varje termin. I avgift ingår även försäkring via Svenska Karate förbundet. ( RF )

Årsavgift; 1700:- // 12mån

Halvårsavgift; 850:- // 6mån

Inbetalningen sker till: 
PlusGirokonto 807473-4Glöm inte ange för- och efternamn samt vilken grupp ni anmäler er till!
Betalning är godkänd först när kvitto är inne på inbetalning till vår ekonomi.

GRADERING 


Inom Kyokushin är gradering en väldigt stor händelse. Inga grader inom Karate kan ges ut utan uppvisande av stor förståelse och behärskning utav såväl teknink som mognad inom Budo. Graderingarna är oftast väldigt fysiskt krävande med inslag av alla element inom Kyokuhsin Karate. 
 

  • Fys
  • Grundtekniker
  • Kata + Bunkai
  • Kombinationstekniker 
  • Tamashewari (Krossteknik )
  • Fighting
Att ställa upp på en gradering är ingen självklarhet till att man blir godkänd. Utan vi har ett bedömningssystem för varje grad som måste uppfyllas. Vid godkänd gradering erhåller elev diplom från AKKO hunbu Dojo samt ny grad. 

Graderingskraven hittar ni på länken: