loading...

fullKontakt karate  - sjävlförsvar - barnklasser - hälsa - motion
 Toltorpskolan i mölndal

Hälsa och motion

Karate är ett utmärkt redskap för att komma i god form och skapa långsiktighet i din hälsa. Då vi tränar mycket fysiskt så är dock grunden inom Karate den mentala delen. Fly vardagen och investera 2-4 timmar i veckan på din hälsa. Och lär dig ett effektivt självförsvar samtidigt!

Founders of American Kyokushin

Kyokushin Karate

Kyokushinkai är en modern karatestil där grundtekniker och former hämtats från traditionell karate, medan fightingen utvecklats med inslag av kinesiska kamparter. Kampen har alltid prioriterats i kyokushin karate där teori och taktik bygger på principen om ”cirkeln och punkten”. Cirkulära rörelser framför linjära och kontinuitet i kampen. I kyokushin har alltid vilja och kraft betonats. Mölndals Kyokushin är fullvärdiga medlemmar av American Kyokushin Karate Organization

kickboxning & självförsvar

På Mölndals Funakoshi har vi alltid prioriterat att våra elever lär sig självförsvar först - tävling därefter. Kyokushin Karate har idag börjat förknippas som en ren tävlingsstil men hos oss kommer vi alltid utgå ifrån det som "fungerar".
Kickboxningen är en del av vår träning som komplement. 
2013 kom en av våra instruktörer 3:a i WTKA SM i kickboxning. 

2016 > 05

Osu!
Gradering lördag den 21 maj. Kl 11.00 för barngruppen. Övriga börjar kl 12.00.
Graderingsavgiften skall betalas in innan graderingen på konto 807473-4. Skriv för- och efternamn.


Avgiften inkluderar Diplom från Honbu Dojo i USA av Hanshi Fred Buck 9th Dan samt graderings kort.
10 Kyu – 250kr. 9 Kyu – 260kr. 8 Kyu – 270kr. 7 Kyu – 280kr Osv… Varje grad ökar med 10kr.
Medtag vatten, frukt, skydd för fightingen m.m.

Gradering är en gammal tradition där eleven, oavsett grad, har en möjlighet att visa vad man lärt sig under det gångna året. Vi kommer att studera elevens utveckling och förståelse för Karate.
Det är inte självklart att man blir godkänd bara för att man ställer upp på graderingen. Vi har ett bedömningssystem som innebär att vi kommer att bedöma eleverna från skala 1-5. Är medelpoängen under 3 så får man helt enkelt göra om graderingen vid nästa tillfälle.

Vi kommer att bedöma:
Teori (anpassat per grad). Teknik. Kondition & Styrka. Fighting. Inställning och spirit. Kom ihåg att komma i GOD TID till graderingen.
Avslutning och graderingsceremoni 4:e juni kl 11.00 för samtliga. Plats: dojon.

OSU
Sensei Zakaria Benfares 

Läs hela inlägget »